Amanda Kjellingland

Position: Paralegal
Verksamhetsområden: Byråns administrativa chef
Arbetsspråk: svenska och engelska

Email: info@advokatmassi.se
Phone: 08/25 97 98

Amanda Kjellingland är byråns administrativa chef och biträder samtliga jurister i deras arbete. Amanda Kjellingland ansvarar för kontoret och är utbildad paralegal.