Emma Bardosson

Position: Biträdande jurist
Verksamhetsområden: Brottmål, socialrätt och familjerätt
Arbetsspråk: svenska och engelska

Email: emma@advokatmassi.se
Phone: 070-796 70 05

Emma Bardosson arbetar med brottmål, socialrätt och familjerätt.

Inom brottmål arbetar Emma Bardosson som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och åtar sig även uppdrag som privat försvarare. Emma Bardosson åtar sig uppdrag som offentligt biträde enligt LVU inom det socialrättsliga området. På det familjerättsliga området åtar sig Emma Bardosson uppdrag som ombud i frågor som rör barn; vårdnad, boende och umgänge.

2016–2018 arbetade Emma Bardosson som kriminalvårdare och tog juristexamen från Stockholms universitet i början av 2018 och har arbetat på Advokatbyrån Massi sedan dess.