Jelena Savic

Position: Biträdande jurist
Verksamhetsområden: Brottmål, socialrätt och familjerätt
Arbetsspråk: svenska, engelska, serbiska, kroatiska och bosniska

Email: jelena@advokatmassi.se
Phone: 072-159-85 75

Jelena Savic arbetar med brottmål, socialrätt och familjerätt.

Inom brottmål arbetar Jelena Savic som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och åtar sig även uppdrag som privat försvarare. Jelena Savic åtar sig uppdrag som offentligt biträde enligt LVU inom det socialrättsliga området. På det familjerättsliga området åtar sig Jelena Savic uppdrag som ombud i frågor som rör barn; vårdnad, boende och umgänge.

Jelena Savic har tidigare arbetat som kriminalvårdare och tog sin examen från Lunds universitet vårterminen 2018.