Jelena Savic

Position: Biträdande jurist
Verksamhetsområden: Brottmål, socialrätt, migrationsrätt och familjerätt
Arbetsspråk: svenska, engelska, serbiska, kroatiska och bosniska

Email: jelena@advokatmassi.se
Phone: 072-159-85 75

Jelena Savic arbetar med brottmål, socialrätt, migrationsrätt och familjerätt.

Inom brottmål arbetar Jelena Savic som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och åtar sig även uppdrag som privat försvarare. Jelena Savic åtar sig uppdrag som offentligt biträde enligt LVU inom det socialrättsliga området och inom migrationsrätt som offentligt biträde i frågor som rör asyl, förvar och anknytning. På det familjerättsliga området åtar sig Jelena Savic uppdrag som ombud i frågor som rör barn; vårdnad, boende och umgänge.

Jelena Savic har tidigare arbetat som kriminalvårdare och tog sin examen från Lunds universitet vårterminen 2018.