Nick Bergqvist

Position: Advokat
Verksamhetsområden: Brottmål, civilrätt, ekonomisk familjerätt och frågor rörande serveringstillstånd
Arbetsspråk: svenska och engelska

Email: nick@advokatmassi.se
Phone: 070-394 98 25

Advokat Nick Bergqvist arbetar med brottmål, civilrätt, ekonomisk familjerätt och frågor rörande serveringstillstånd.

Nick Bergqvist åtar sig uppdrag som offentlig och privat försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Därutöver åtar sig Nick Bergqvist även i relativt stor omfattning uppdrag som ombud i fordringstvister och tvister inom ekonomisk familjerätt (bodelning, arvskifte m.m.). Nick Bergqvist arbetar även med serveringstillståndsfrågor som ombud för restaurangbolag.

Nick Bergqvist tog jur. kand. från Stockholms universitet 2010 och har arbetat på Advokatbyrån Massi sedan 2012. Han är ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan 2015.

Nick Bergqvist skriver expertanalyser för JP Infonet under JP Serveringstillståndsnet.