Nick Bergqvist

Position: Advokat
Verksamhetsområden: Brottmål, civilrätt, ekonomisk familjerätt
Arbetsspråk: svenska och engelska

Email: nick@advokatmassi.se
Phone: 070-394 98 25

Advokat Nick Bergqvist arbetar med brottmål, civilrätt och ekonomisk familjerätt.

Nick Bergqvist åtar sig uppdrag som offentlig och privat försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Därutöver åtar sig Nick Bergqvist även i relativt stor omfattning uppdrag som ombud i fordringstvister och tvister inom ekonomisk familjerätt (bodelning, arvskifte m.m.).

Nick Bergqvist tog jur. kand. från Stockholms universitet 2010 och har arbetat på Advokatbyrån Massi sedan 2012. Han är ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan 2015.