Frikända förövare eller oskyldigt fällda?

Det märks att vi börjar  närma oss valtider. Ju närmare vi kommer valdagen, desto mer höjs röster i princip från samtliga partier om hårdare tag mot brottsligheten, strängare straff och fler fällande domar. Jag har inga synpunkter på de politiska frågorna, men när de höjda ropen börjar skrika gällt om lägre beviskrav i brottmål börjar oron växa inom mig. Dessa gälla rop hörs allt för ofta i media,  särskilt  kring  två typer av brott, våldtäkt och narkotikabrott.

Beviskravet i brottmål är det samma oavsett vilket brott som behandlas. Det skall vara ställt utom rimligt tvivel  att den tilltalade (åtalade) begått den  brottsliga gärningen. I vardagstal brukar man jämställa detta beviskrav med att det i praktiken skall vara uteslutet att den tilltalade är  oskyldig.  Detta beviskrav är  givetvis väldigt högt, men det med rätta.Det finns annars en överhängande risk att oskyldiga döms för brott som de åtalats för, men inte begått. Låt er dock inte luras. Trots det höga beviskrav som ställs i brottmål, fälls idag människor för brott de inte begått. Jag påstår inte att det är ofta, men det händer.  Vad skulle då ske om beviskraven sänks? Det krävs givetvis ingen raketforskare för att förståatt fler människor skulle fällas för brott, trots att de är oskyldiga. Det är värt att tänka på nästa gång man hör de gälla ropen om lägre beviskrav.

/Advokat David Massi

Besök vår blogg

Arkiv