ADVOKATSAMFUNDETS KONSUMENTTVISTNÄMND

Konsumenttvistnämnden prövar arvodestvister och andra ekonomiska krav som en konsument
riktar mot en advokat eller en advokatbyrå. Om klienten är missnöjd med den tjänst som
advokaten har tillhandahållit, ska klienten kontakta advokaten för att diskutera frågan och för att
försöka nå en lösning i samförstånd. Om det inte är möjligt att nå en lösning i samförstånd kan
klienten vända sig till konsumenttvistnämnden. Mer om detta finns att läsa på
www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden


Kontaktuppgifter

Postadress:
Konsumenttvistnämnden
Sveriges advokatsamfund
Box 273 21
102 54 Stockholm

Telefon: 08-459 03 00
E-post: konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se