FRÅGOR OCH SVAR: MISSHANDEL

Fråga:

Vad är straffet för misshandel?

Svar:

Det är givetvis svårt att uttala sig generellt om vilket straff som en misshandel kan ge.Följande kan dock sägas om brottet misshandel och de påföljder som det kan leda till.

Misshandelsbrottet har flera nivåer. ringa misshandel, misshandel, grov misshandel, misshandel synnerligen grovt brott.

Ringa misshandel är den lindrigaste varianten av misshandel. Straffskalan för ringa misshandel är böter eller fängelse i högst 6 månader men leder allt som oftast enbart till böter.

Misshandel av normalgraden kan rendera upp till två års fängelse,  det är dock mycket ovanligt med hårdare straff än ett år. Oftast ligger straffvärdet för en normal misshandel kring några månader.

Straffskalan för grov misshandel är minst 1 år och högst 6 års fängelse. Straffvärdet kan variera kraftigt beroende på hur grov misshandeln är och hur allvarliga skador brottsoffret fått. Även gärningsmannen hänynslöshet vägs in i bedömningen.

Slutligen finns sedan några år tillbaka misshandel synnerligen grovt brott med ett minimistraffet på 4 år och ett maximistraff på 10 år. Detta misshandelsbrott är förbehållet de allra grövsta misshandelsbrotten som närmast har en tortyrliknande karaktär.

Det finns ett flertal omständigheter som kan påverka straffet som gärningsmannen får.  Ålder på gärningsmannen,  relationen mellan gärningsman och brottsoffer, om brottet föregåtts av provokation  mm.

Om du är misstänkt för misshandel bör du begära en försvarare. Försvararen kan då utifrån omständigheterna i fallet bedöma straffvärdet för de misstankar du delgivits.

David Massi

Advokat

GLÖM INTE ATT FÖLJA VÅR YOUTUBEKANAL ADVOKATSNACK! KLICKA HÄR!

Besök vår blogg

Arkiv