Är vissa trovärdigare än andra?

Har domstolarna en övertro till trovärdigheten hos vissa grupper av vittnen? Svaret är nog tyvärr ja på den frågan.

Under mina 15 år som verksam jurist och advokat har jag varit involverad i ett stort antal brottmål där poliser, väktare, förordnande ordningsvakter hörts som vittnen eller målsäganden i olika brottmål. Överlag kan sägas att domstolarna i princip aldrig ifrågasätter uppgifter som är lämnade av dessa grupper av vittnen. Resonemanget från domstolarna tycks vara att dessa personer aldrig ljuger, eller aldrig minns fel. Ett resonemang som givetvis starkt kan ifrågasättas. Missförstå mig inte! Jag påstår inte att poliser, väktare, förordande ordningsvakter alltid ljuger, men ibland har även dessa grupper anledning att ljuga eller anledning att inte minnas allt korrekt.

Inte allt för sällan möts en enskild individs anmälan om misshandel mot en polis eller väktare av en anmälan om våld mot tjänsteman alternativt våldsamt motstånd. I det stora flertalet fall läggs anmälningarna från den enskilde individen ner och åtal väcks rörande anmälan om våld mot tjänsteman eller våldsamt motstånd. Endast i fåtal fall, när det finns direkt bevisning som står i strid mot anmälan om våld mot tjänsteman läggs en sådan anmälan ner (i vissa fall inte ens då).

Denna utveckling är givetvis ytterst olycklig då den leder till en minskad tillit till rättsväsendet. Dessutom kan rättssäkerheten ifrågasättas när domstolar blint litar på vad ett vittne säger (om denne är polis eller väktare).

Min tanke går bland annat till den ytterst förnedrade busschauffören i Göteborg, som blir utkastad från en buss, handfängslad och förnedrad med väktare över sig som skriker åt honom. Nu fångades denna händelse på film, vilket slutligen ledde till en offentlig ursäkt av både Västtrafik och väktarbolaget G4S. Jag kan dock inte låta bli att undra vad som hade hänt om detta inte fångades på film. Sannolikt hade någon ursäkt aldrig lämnats och tvärtom hade busschauffören anklagats för att ha agerat olämpligt och aggressivt. Risken hade också varit överhängande att domstolen, vid en framtida process hade trott på väktarna, då de just är väktare.

Domstolarna måste börja våga ifrågasätta vittnesmål från poliser, väktare och förordnade ordningsvakter i betydligt större utsträckning än vad som sker idag, även när händelserna inte är fångade på film. Bevisbördan för åtal ligger på åklagaren och inte den tilltalade. En tilltalad ska inte behöva visa en film för att bli åtalet skall ogillas. Det vore att kasta över bevisbördan på den tilltalade.

/Advokat David Massi

 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20889367.ab

Besök vår blogg

Arkiv