VALET AV FÖRSVARARE LIGGER I DEN MISSTÄNKTES HÄNDER!

Valet av försvarare ligger i den misstänktes händer!

En individ blir misstänkt, gripen och anhållen. Han begär en viss namngiven advokat till offentlig försvarare, och får till svar av polisen att den advokaten kan han glömma,” han jobbar i Stockholm och domstolen förordnar inte Stockholmsadvokater”. Den misstänkte, som inte vet bättre väljer att acceptera den advokat som domstolen utser.

Det ovanstående händelseförloppet är vanligt förekommande, vilket jag personligen har erfarenhet av i egenskap av försvarare. Vissa misstänkta har begärt mig, polisen har talat om att de inte kan få mig, och den misstänkte nöjer sig med den advokat domstolen istället utser.

Det är den misstänkte som bestämmer

Fram till för några år sedan kunde domstolen avslå en misstänkts begäran om en viss advokat, med motiveringen att advokaten har sitt säte på annan ort. Numera har dock den misstänktes valmöjligheter stärkts. Som misstänkt har man numera rätt att välja den advokat man önskar. Om advokaten bedriver sin verksamhet på annan ort kan det dock innebära att den misstänkte får stå för de merkostnader som uppstår med anledning av uppdraget. Det rör sig sällan om några större belopp, eftersom advokaten får ersättning för majoriteten av kostnaderna från staten. Dessutom finns möjligheten att domstolen står för hela kostnaden, beroende på målets art och omfattning.

Som misstänkt gör man således rätt i att stå på sig i valet av advokat. Har Du ett namn på en advokat som Du vill ha – begär den advokaten. Påstår polisen att Du inte kan få den advokaten, Stå på dig! Vägra acceptera annan advokat. Den enda gången Du inte kan få den advokat Du önskar är om han är jävig, eller om han tackar nej till uppdraget. I alla andra fall har Du rätt att få den advokat Du önskar till offentlig försvarare!

David Massi

/Advokat

 

Besök vår blogg

Arkiv