SENASTE NYTT! ÅTALADES FÖR MORDFÖRSÖK – FRIKÄNDES EFTER HOVRÄTTSPRÖVNING!

Åtalades för mordförsök – frikändes efter hovrättsprövning

En man åtalades för mordförsök trots att han bevisligen inte hade utövat något våld mot gärningsmannen. Åklagaren ansåg att hans ställning som ledare i ett kriminellt nätverk var av sådan art att han skall anses ha givit sitt tysta medgivande till våldet mot brottsoffret. Efter närmare 4 månader i häkte fälldes mannen i tingsrätten för mordförsök. Tingsrätten ansåg att det var bevisat att mannen hade en ledande position i ett kriminellt nätverk verksamt i Östergötland. Mannen ansågs genom sin närvaro ha gett klartecken för mordförsöket och att han därmed skulle bedömas som gärningsman.

Hovrätten undanröjer tingsrättens dom

Advokat David Massi var ytterst missnöjd med domslutet och de vaga domskälen som domen grundade sig på. ”En brottmålsdom kan inte baseras på vaga påståenden och rykten, det krävs tydlig och robust bevisning för att en fällande dom skall kunna bli aktuell, något som inte existerar i detta mål”. Målet överklagades till hovrätten och efter en tre dagar lång rättegång i Göta hovrätt kom slutligen det befriande beskedet från domstolen. Hovrätten underkände tingsrättens resonemang. Det ansågs inte visat att mannen hade en ledande position inom något kriminellt nätverk. Ej heller bedömdes mannen ha haft en sådant inflytande över övriga gärningsmän som åklagaren påstått. Hovrätten gick istället på försvarets linje att mannen snarare hade försökt förhindra det pågående brottet mot brottsoffret. Mannen frikändes helt från misstankarna om mordförsök.

 

Offentligt försvarare:

Advokat David Massi

Besök vår blogg

Arkiv