Frågor och Svar: Kallelse till polisförhör men ingen offentlig försvarare?

Fråga:

Hej, jag har fått en kallelse till polisförhör, men har ingen offentlig försvarare. Vad ska jag göra?

Svar:

Som misstänkt blir man antingen tagen till polisförhör, eller kallad till polisförhör. När man blir tagen till polisförhör (av polisen) rör det sig oftast om allvarlig brottslighet eller där utredningsåtgärderna är sådana att polisen helt enkelt inte vill ge den misstänkte någon möjlighet att vidta åtgärder när denne fått reda på att han/hon ska höras. Vanligast är dock att den misstänkte blir kallad till polisförhör. En kallelse skickas ut till den adress den misstänkte bor på och i kallelsen finns angivet tid och plats när den misstänkte skall närvara vid förhöret.

För det fall man får en kallelse till ett polisförhör, är det min rekommendation att man omedelbart kontaktar den advokat man önskar bli företrädd av för att diskutera saken och för att försäkra sig om att advokaten kan åta sig uppdraget. Därefter ringer man till polisen och talar om följande;

1. Att man vill ha en offentlig försvarare!

2. Vilken försvarare man vill ha!

3. Att polisen får ringa till försvararen och boka om tiden så att det passar försvararen!

En oinskränkt rätt till biträde av en försvarare

Den misstänkte har en oinskränkt rätt till att bli biträdd av en försvarare. Det gäller oavsett om man som misstänkt har en privat försvarare eller offentlig försvarare. Man har vidare som misstänkt en oinskränkt rätt att välja den försvarare man önskar. Om man inte har något särskilt önskemål om försvarare förordnar domstolen en offentlig försvarare åt den misstänkte. Det är dock min starka rekommendation till den som är misstänkt att denne tar kontakt med en advokat som han/hon har förtroende för, och som han/hon vet är en erfaren/skicklig försvarare. Många gånger har man ingen möjlighet att leta upp en försvarare. Så är fallet till exempel om man som misstänkt blir gripen och tagen till ett polisförhör. Om man befinner sig i en situation där man tror att man kan bli delgiven misstanke för brott bör man således göra lite efterforskningar och leta upp en advokat som är skicklig och erfaren och som man har förtroende för.

David Massi

Advokat

 

Besök vår blogg

Arkiv