AdvokatSnack! Avsnitt 2 – Frihetsberövanden!

I avsnitt 2 av AdvokatSnack! informerar advokat David Massi om de olika typer av frihetsberövanden en misstänkt kan råka ut för

Vad är ett frihetsberövande? Vilka typer av frihetsberövanden finns det? Hur länge kan man bli frihetsberövad? Vem beslutar om frihetsberövanden? I avsnitt 2 av AdvokatSnack! förklarar advokat David Massi om de olika typer av frihetsberövanden som en misstänkt kan råka ut för. En person som blir gripen kan kvarhållas i max 12 timmar. Det är polisen som beslutar om gripande. Åklagaren fattar beslut om anhållande. En person kan hållas anhållen i 3 dygn. Därefter måste åklagaren begära personen häktad om åklagaren önskar hålla den misstänkte fortsatt frihetsberövad. Det är domstolen som fattar ett beslut om häktning. I Avsnitt 2 av AdvokatSnack informerar advokat David Massi om de olika typer av frihetsberövanden som finns.

Besök vår blogg

Arkiv