Målsägandebiträdets uppdrag kräver engagemang!

Rollen som målsägandebiträde är inte en ”walk in the park”. Målsägandebiträdet måste vara aktiv och engagerad i sin roll. Tyvärr möter jag klienter till vardags som haft tidigare ombud, som i princip inte vidtagit åtgärder överhuvudtaget för sina klienters räkning. Engagemanget har varit på en sådan låg nivå att klienten troligtvis klarat sig bättre utan ett målsägandebiträde överhuvudtaget.

Uppdragets omfattning

Rollen som målsägandebiträde innefattar att tillvarata målsäganden intressen i målet samt lämna stöd och hjälp till målsäganden. Det handlar således om ett omfattande uppdrag, där jag som målsägandebiträde inte enbart ska ”hålla hand” med målsäganden utan även tillvarata målsägandens intressen. För mig innebär det att aktivt agera i processen för att tillse att bevisning som borde åberopas i brottmålet faktiskt åberopas – att lyfta fram omständigheter som kan vara försvårande – Och slutligen att verka för att åtalet leder till en fällande dom, om det ligger i klientens intresse.

Ett viktigt uppdrag som kräver engagemang

Många förknippar målsägandebiträdets roll med ett ombud som enbart för skadeståndstalan för målsägandens. Skadeståndet är dock bara en liten del av det omfattande uppdrag man har som målsägandebiträde.  Det finns givetvis många advokater och jurister som utför sina uppdrag som målsägandebiträden väl, men tyvärr finns det också de som behandlar uppdraget som om det vore en ”walk in the park”. Till alla brottsoffer där ute. Se till att anlita ett engagerat ombud som tar ditt ärende på största allvar.

 

Rebecka Halef

Biträdande jurist

Besök vår blogg

Arkiv