FRÅGOR & SVAR! VAD ÄR BEVISKRAVET I BROTTMÅL?

Fråga:

Hej, jag är åtalad för ett brott och den enda bevisningen i målet är målsäganden som påstår att jag slagit honom, kan jag fällas?

 

Svar:

Beviskraven i brottmål är höga. Om den enda bevisningen i målet är målsägandens uppgifter skall detta inte räcka för en fällande dom. Beviskravet är att det skall vara ställt utom rimligt tvivel att gärningen gått till på det sätt åklagaren påstår och att den tilltalade är rätt gärningsman.

Vad gäller beviskravet ställt utom rimligt tvivel innebär det att det i praktiken skall vara uteslutet att det har gått till på annat sätt än det sätt åklagaren påstår i gärningsbeskrivningen. Det beviskravet är inte uppfyllt om den enda bevisningen i målet är målsägandens uppgifter. I den sistnämnda situationen står ord mot ord och målsägandens uppgifter kan inte/skall inte vinna företräde framför den tilltalades uppgifter.

 

David Massi

Advokat

Mer om beviskrav i brottmål. Se advokat David Massi förklara ämnet i AdvokatSnack! Klicka här!

Besök vår blogg

Arkiv