Beviskrav och Våldtäkt! Ställt utom rimligt tvivel – AdvokatSnack! Avsnitt 12

I Avsnitt 12 av AdvokatSnack! förklarar advokat david Massi vilka beviskrav som ställs i brottmål. Varför har vi höga beviskrav i brottmål? Vad skulle hända om beviskraven sänktes? För en fällande dom i brottmål krävs att det är ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade har begått den brottsliga gärningen. Är beviskravet inte uppfyllt ska den tilltalade frikännas. Advokat David Massi förklarar också varför det finns bevissvårigheter i sexualbrottmål, såsom våldtäkt. AdvokatSnack! är serien för Dig som är intresserad av juridik i allmänhet och straffrätt i synnerhet.

Besök vår blogg

Arkiv