INTE EN NORSK HISTORIA – EGENMÄKTIGHET MED BARN – ADVOKATSNACK! AVSNITT 20

 

I detta avsnitt av AdvokatSnack! diskuteras brottet Egenmäktighet med barn. Vad innebär brottet? Vilka hänsyn skall tas vid bedömningen av brottet? Vad har principen om Barnets Bästa för betydelse vid bedömningen av brottet Egenmäktighet med barn? Advokat David Massi tar upp det senaste avgörandet från Högsta domstolen som tagit ut svängarna i sin bedömning och beaktat barnets vilja, trots att förarbetena till brottet uttryckligen säger att man inte ska göra det.I AdvokatSnack! förklarar advokat David Massi juridiken!

Besök vår blogg

Arkiv