FRÅGOR OCH SVAR: HOTFULL STÄMNING VID POLISFÖRHÖR?

Fråga:

Är det vanligt att polisen hotar/skrämmer den misstänkte i polisförhör?

Svar:

I filmens värld tas Du in i ett mörkt rum där du får svettas ensam i någon timme, handbojad vid ett bord. Sen kommer två poliser in. En stark lampa bländar dig när du frågas ut gång på gång tills du lämnar rätt svar.. Inte riktigt så det går till i verkligheten. Polisförhöret är faktiskt inte särskilt dramatiskt. I vart fall inte i Sverige. Efter 17 år i branschen med många hundratals timmar i polisförhör kan jag med handen på hjärtat säga att polisförhören i Sverige är relativt odramatiska.

Stämningen vid polisförhöret är oftast mycket god. Polisen anstränger sig faktiskt ganska hårt i att skapa en så pass god stämning som möjligt. Man kan många gånger få intrycket att förhörsledaren tycker om den misstänkte. Att polisen skulle vara elak, otrevlig, eller på annat sätt gränsöverskridande händer i princip aldrig.

Det finns en poäng med att vara trevlig. Sannolikheten för att den misstänkte berättar och svarar på frågor ökar markant om den han/hon pratar med är trevlig. Det är betydligt lättare att svara ”ingen kommentar” till en polis som är otrevlig från början. Det vet polisen om. Därför försöker förhörsledaren skapa en kompisrelation med så pass god stämning som möjligt.

Risken för att bli bemött på ett felaktigt sätt av polisen är även osannolik om den misstänkte har en försvarare med sig under förhöret. Polisen är väl medveten om att försvararen har koll på när pressen från förhörsledaren överskrider vad som är tillåtet.

Så, som svar på frågan att polisen skulle bete sig på det sätt som man ofta kan se i filmer, dvs hotfullt och otrevligt är extremt osannolikt och dessutom kontraproduktivt, då den misstänkte sannolikt inte skulle prata överhuvudtaget om så skedde. Dessutom är det än mer osannolikt att så skulle ske i närvaro av en försvarsadvokat.

SE MER OM ÄMNET I ADVOKATSNACK!

Besök vår blogg

Arkiv