SANT ELLER FALSKT? TROVÄRDIGHET OCH TILLFÖRLITLIGHET – ADVOKATSNACK AVSNITT 39

Två av de kanske allra viktigaste begreppen inom den praktiska straffrätten är begreppen trovärdighet och tillförlitlighet. Det är med dessa begrepp den muntliga bevisningen värderas och som därefter avgör om parters och vittnens uppgifter skall ligga till grund för tingsrättens bedömning.

Vad är då skillnaden mellan trovärdighet och tillförlitlighet? Kortfattat kan sägas att trovärdighet är huruvida vittnets uppgifter är värda att tro på, och tillförlitlighet huruvida domstolen kan lita på de uppgifter som vittnet lämnar. En person kan framstå som trovärdig men behöver inte vara tillförlitlig. En annan person kanske framstår som varken trovärdig eller tillförlitlig.

 

Se avsnitt 39 av Advokatsnack där jag utvecklar resonemanget om trovärdighet och tillförlitlighet.

Besök vår blogg

Arkiv