Penningtvättsbrott – Betydligt vanligare än vad du tror!

Penningtvättsbrott i dess olika grader är betydligt vanligare än vad många tror. Givetvis handlar det om pengar som härrör från brott eller brottslig verksamhet, men till skillnad från vad många tror, handlar det inte enbart om svarta pengar i kontanter. Den vanligaste formen av penningtvättsbrott som hanteras i domstolarna handlar om pengar som finns i det svenska banksystemet.

det många inte vet är att en enkel banktransaktion till ens eget konto mycket väl kan utgöra ett penningtvättsbrott. Låt mig ta ett exempel. En person (kompis) ber om hjälp med en transaktion. Personen påstår att denne inte kan få ut pengarna då dennes kort inte fungerar, och undrar om du därför kan ta emot pengarna på ditt konto, för att sedan ta ut dem och överlämna dem i kontanter. Det låter inte så farligt kan man tänka sig. Pengarna finns ju redan i banksystemet och måste rimligtvis vara ”vita”, ”ärliga”, ”legitima”. Så behöver dock inte vara fallet. Pengarna kan till exempel utgöra utbytet av ett brott, till exempel ett bedrägeri, eller ett skattebrott från ett bolag. Om pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet är hanteringen, dvs mottagandet av pengarna på kontot, och uttaget i kontanter, ett brottsligt förfarande i form av penningtvättsbrott.

Om man inte är säker på pengarnas ursprung bör man därför avböja denna typ av erbjudanden/hjälp till personer.

Penningtvättsbrottet regleras i lag om straff för penningtvättsbrott.  Av regleringen, som är långtgående, framgår att i princip all hantering av pengar som härrör från brott eller brottslig verksamhet, utgör penningtvättsbrott, om hanteringen haft ett penningtvättssyfte, eller om hanteringen inneburit ett otillbörligt främjande för någon att omsätta pengar som härrör från brott eller brottslig verksamhet.

För att ansvar för penningtvättsbrott skall kunna utdömas krävs dock uppsåt hos gärningsmannen. Om uppsåt saknas finns dock alltjämt en möjlighet att utdöma ansvar för penningtvättsförseelse, då det för ansvar enligt den sistnämnda regleringen enbart krävs att gärningsmannen haft skälig anledning att anta att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet.

Se veckans avsnitt av ADVOKATSNACK där advokat David Massi diskuterar brottet penningtvättsbrott:

 

Besök vår blogg

Arkiv