David Massi

Position: Advokat
Verksamhetsområden: Försvararuppdrag inom brottmål samt ekobrott.
Arbetsspråk: svenska, engelska och syrianska

Email: david@advokatmassi.se
Phone: 070-524 26 88

Advokat och grundare av Advokatbyrån Massi.