Rebecka Halef

Position: Advokat
Verksamhetsområden: Brottmål, familjerätt och socialrätt
Arbetsspråk: svenska, engelska och syrianska

Email: rebecka@advokatmassi.se
Phone: 076-892 65 46

Advokat Rebecka Halef arbetar med brottmål, familjerätt och socialrätt.

Rebecka Halef åtar sig uppdrag som offentlig och privat försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Inom familjerätten arbetar Rebecka Halef som ombud i vårdnadstvister. Därutöver åtar sig Rebecka Halef uppdrag som ombud för socialnämnden och som offentligt biträde i frågor rörande tvångsvård av barn.

Rebecka Halef tog juristexamen från Stockholms universitet 2015 och har arbetat på Advokatbyrån Massi sedan dess. Hon är ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan år 2018.

Rebecka Halef har föreläst för advokater och jurister gällande lagen om vård av unga via Blendow Group (BG Institute).