Blogg

Etikett: subjektivt rekvisit


Vad är uppsåt egentligen?

Huvudregeln i brottsbalken är att uppsåt krävs för att en...

UPPSÅT! – AdvokatSnack! Avsnitt 11

I avsnitt 11 av AdvokatSnack! informerar Advokat David Massi om...
Besök vår blogg

Arkiv