FRÅGOR OCH SVAR: FÖRHÖR

Fråga:

Vilket straff får man om man vägrar uttala sig till polisen?

Svar:

En vanlig missuppfattning är att man är skyldig att uttala sig till polisen i samband med polisförhör. Det enda man måste göra är att hörsamma kallelsen till polisen. Annars är risken stor för att man blir hämtad till polisförhör. Väl i polisförhöret har den misstänkte inga skyldigheter att uttala sig. Detta hänger ihop med hur bevisreglerna ser ut i brottmål.

Då det är åklagaren som har fullbevisbörda har den misstänkte inga skyldigheter till att bidra med något. Den misstänkte kan således om han vill, vägra svara på några frågor i polisförhöret. Denna rätt gäller även vid huvudförhandlingen i brottmål.  Det skall dock understrykas att det inte alltid är till fördel att vägra svara på några frågor i förhör. Det kan lätt uppfattas som att man har något att dölja. Om man senare väljer att uttala sig kan det man då säger framstå som en efterhandskonstruktion.

Som misstänkt har man nästan alltid rätt till en offentlig försvarare. Man bör alltid rådfråga sin försvarare i en sådan fråga. Försvararen kan då förklara konsekvenserna (fördelar och nackdelar) med att den misstänkte vägrar uttala sig.

 

/Advokat David Massi

Besök vår blogg

Arkiv