FRÅGOR OCH SVAR: LIVSTID

Fråga:

Hur länge sitter man om man dömts till livstids fängelse?

Svar:

Det längsta tidsbestämda straffet i Sverige är 18 år. Normalt avtjänas tidsbestämda straff med 2/3. Döms man till exempel till 6 års fängelse avtjänar man 4 år av dessa. Därefter friges man villkorligt. När man däremot döms till livstid finns ingen begränsning i tiden. Den intagne vet helt enkelt inte hur länge han/hon kommer att behöva avtjäna straffet.

En domstol (Örebro tingsrätt) kan dock efter ansökan av den intagne tidsbestämma straffet. Det tidsbestämda straffet får då inte vara kortare än det längsta straff som kan dömas ut i Sverige. Svaret på frågan är således på obstämd tid, men minst 18 år.

Mer info om  livstidsstraff och statistik över livstidsstraff  finns att finna på kriminalvårdens hemsida: www.kriminalvarden.se/Fangelse/Livstidsstraff/ 

/Advokat David Massi

 

Besök vår blogg

Arkiv