FRÅGOR OCH SVAR: VÅLDTÄKT

Fråga:

Varför är det så svårt att döma någon för våldtäkt?

Svar:

Det är inte ”svårare” att döma någon för våldtäkt än för något annat brott. Åklagaren har samma bevisbörda i ett våldtäktsmål som i vilket brottmål som helst. Frikännande våldtäktsdomar uppmärksammas dock väldigt ofta i media, vilket leder till en allmän känsla att det ställs högre beviskrav i våldtäktsmål än i andra typer av brottmål. Så är dock inte fallet.

För att kunna bli fälld för ett brott (inklusive våldtäkt) krävs att åklagaren styrkt att den tilltalade begått gärningen. Beviskraven är, med rätta, högt ställda i Sverige. Det skall vara ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade begått gärningen. Finns det således tveksamheter, skall den tilltalade frikännas. Dessa högt ställda beviskrav finns för att skydda oskyldiga från att dömas för brott som de inte har begått.

/Advokat David Massi

Besök vår blogg

Arkiv