HAN LJUGER! HAN SKA DÖMAS!

HAN LJUGER! HAN SKA DÖMAS! Ljuger man i rätten måste det väl betyda att man är skyldig? Eller? I veckans avsnitt av ADVOKATSNACK diskuteras betydelsen av den tilltalades uppgifter, i synnerhet betydelsen av att den tilltalade medvetet lämnat oriktiga uppgifter. Advokat David Massi går igenom Högsta domstolens avgörande NJA 2015 s 702, det så kallade Balkongfallet, där Högsta domstolen lämnat förslag på hur en bevisprövning kan gå till.

Högsta domstolens förslag på bevisprövning sätter fingret på bevisbördans placering, och de beviskrav som åligger åklagaren. Det kan tyckas som en självklarhet att bevisbördan ligger på åklagaren och att åklagaren har att styrka varje moment i gärningen, men många gånger kan det vara ganska komplicerat. Särskilt när det finns en tilltalad i målet som har lämnat oriktiga uppgifter. Det är väldigt lätt att hamna i tankegångar som inledningen av nedan video visar, nämligen att det tilltalade måste vara skyldig, varför skulle han annars ljuga? Högsta domstolen tydliggör, med sitt förslag på hur bevisprövningen skall gå till, att den tilltalades berättelse först blir intressant om åklagaren i övrigt styrkt åtalet. Om bevisningen i och för sig räcker för en fällande dom, då kan det bli aktuellt att titta på vad den tilltalade säger och om det han/hon säger förändrar den bedömning som gjorts tidigare. Se nedan video för mer info:

 

Besök vår blogg

Arkiv