FRÅGOR OCH SVAR: Offentligt biträde

Fråga:

Är ett offentligt biträde en jurist som är anställd av Migrationsverket?

Svar:

Den som söker asyl i Sverige har allt som oftast rätt till ett offentligt biträde. Även den som riskerar utvisning har allt som oftast rätt till ett offentligt biträde. Migrationsverket står för det offentliga biträdets kostnader . Det offentliga biträdet som vanligtvis är en jurist på en advokat- eller juristbyrå arbetar dock inte för Migrationsverket. Det offentliga biträdet har inget samarbete med Migrationsverket, biträdets uppgift är att tillvarata asylsökandens intressen i processen. Ett offentligt biträde i Migrationsmål kan jämföras med en offentlig försvarare eller ett målsägandebiträde i brottmål.

 

/bitr  jurist Emelie Andersson

Besök vår blogg

Arkiv