FRÅGOR OCH SVAR: Utredningssamtal

Fråga:

Migrationsverket har kallat min vän som söker asyl till ett utredningssamtal på mottagningsenheten. Vad är det för någonting?

Svar:

Den som söker asyl i Sverige kallas till ett sådant samtal. Detta sker på mottagningsenheten med en handläggare därifrån. Migrationsverkets handläggare ställer frågor till sökanden om dennes identitet, bakgrund, familjeförhållanden, utbildning, arbete med mera. Samtalet syftar inte till att utreda asylskälen varför det offentliga biträdet normalt sätt inte följer med på detta samtal. Vid en senare muntlig utredning på Migrationsverkets asylprövningsenhet ges sökanden möjlighet att berätta om anledningen till att denne flytt sitt hemland. Vid den utredningen är det offentliga biträdet med.

 

/bitr jurist Emelie Andersson

Besök vår blogg

Arkiv