FRÅGOR OCH SVAR: VITTNA I NÅGONS UTEVARO

Fråga:

Vilka möjligheter finns det att vittna anonymt?

Svar:

Att vittna anonymt är inte möjligt i Sverige.Om man känner att det kan vara svårt att vittna i den tilltalades närvaro finns det dock möjlighet till något som kallas medhörning. Vittnet eller målsäganden lämnar då sina uppgifter i rättssalen, men den tilltalade får sitta i ett annat rum och följa följa rättegången under förhörets gång. Den tilltalade har alltid rätt att höra allt som sägs i rättssalen. Det går således inte i svensk domstol att höras utan att den tilltalade och hans/hennes försvarare delges det som sägs. Vill man ha medhörning måste en sådan begäran framställas. Detta sker lämpligen genom att målsägandebiträdet eller åklagaren lägger fram en hemställan om detta till domstolen.

Om man som vittne eller målsägande önskar att åhörare ej skall höra vad som sägs, gäller följande. I Sverige är rättegångar offentliga. Vem som helst kan således följa rättegången på plats. Det är en del av den svenska offentlighetsprincipen. I undantagsfall kan en särskild person ”utvisas” från rättssalen om den som skall vittna känner en rädsla eller oro för att just denne specifike person är närvarande.

Vid vissa typer av mål kan parter  begära att förhandlingen/rättegången hålls bakom stängda dörrar. Detta sker i regel i väldigt känsliga mål, till exempel våldtäktsmål, eller mål där underåriga är inblandade parter. Delar av förhandlingar kan också vara stängda när vissa omständigheter av känsligt slag skall redovisas, såsom redovisning av psykisk sjukdom mm.

Om förhandlingen hålls bakom stängda dörrar släpps inga åhörare in.

 

/Advokat David Massi

Besök vår blogg

Arkiv