FRÅGOR OCH SVAR: VITTNE

Fråga:

Kan man som vittne vägra att vittna i rätten?

Svar:

Det viktigaste för att någon ska kunna fällas till ansvar för brott är att det finns bevis som styrker att den personen har begått brottet som den anklagas för. I många fall har polis och åklagare samlat in fysiska bevis men ofta spelar också berättelser från vittnen stor roll. Vittnen är alltså viktiga för att upprätthålla att lagen följs och att ingen oskyldig straffas. Därför finns det i Sverige vittnesplikt.

Det är således inte acceptabelt att någon vägrar vittna för att de helt enkelt inte känner för det. Att dyka upp och inte säga vissa delar av en berättelse och inte säga något alls eller säga sådant som inte är sant ses som mened vilket är brottsligt enligt kapitel 15 § 1 i brottsbalken.

Om vittnet vägrar så har domstolarna ett antal olika tvångsmedel de kan använda för att få personen att komma till domstolen, de kan hämta vittnet, de kan ålägga vittnet vite (en slags ekonomiskt krav).

Undantag från skyldighet att vittna regleras i rättegångsbalkens 36:e kapitel. Till exempel kan den som är närstående till en part i målet vägra vittna mot sin egen familj, utan att detta leder till rättsliga åtgärder.

Om det är så att vittnen drar sig för att vittna av rädsla för hot eller våld finns det hjälp att få. De kan till exempel prata med brottsofferjouren, åklagaren eller polisen.

Om det är själva situationen att vara i domstolen som är obehaglig har många domstolar ett så kallat vittnesstöd. Vittnesstöden är personer som arbetar ideellt med att just hjälpa vittnen att känna sig trygga i situationen på rättegången.

/Advokat David Massi

Besök vår blogg

Arkiv