FRÅGOR OCH SVAR: ÄKTENSKAPSFÖRORD

Fråga:

Min man vill att jag undertecknar ett äktenskapsförord, vad innebär det för mig?

Svar:

Ett äktenskapsförord är ett kontrakt mellan makarna som klassificerar makarnas egendom.  Äktenskapsförordet får betydelse i samband med äktenskapsskillnad (skilsmässa). Kortfattat kan sägas att om makarna kommit överens i ett äktenskapsförord att all egendom skall vara enskild egendom, finns det inget att bodela. Vardera make behåller det som är sitt. Det betyder att maken som har tillgångar inte behöver dela med sig av dessa till  den andre.

Ett äktenskapsförord åsidosätter således reglerna kring bodelning av makarnas egendom.

För att ett äktenskapsförord skall vara giltigt krävs att båda makarna undertecknar det och att det registreras hos domstolen.

Om man känner sig osäker på vad det innebär att underteckna ett äktenskapsförord, bör man ta kontakt med en advokat som tydligt informerar om konsekvenserna.

/Advokat David Massi

Besök vår blogg

Arkiv