Bodelningsförättare – Vad och Varför?

De allra flesta människor är, eller har någon gång varit, i en parrelation. Antingen som gifta, som sambor eller som särbor. Men hur många vet egentligen vad som gäller, vilka rättigheter och skyldigheter som finns? Vet du vad en bodelningsförrättare är för något?

En bodelningsförrättare förordnas av tingsrätten

Efter en separation, oavsett om man varit gifta eller sambor, har båda parter rätt att vid tingsrätten begära att en bodelningsförrättare ska förordnas. En bodelningsförrättare är en jurist eller advokat som ska vara objektiv och oberoende, som får förtroendet från tingsrätten att göra en bodelning mellan två makar eller sambor.

Kostnaderna för bodelningsförrättaren betalas av parterna själva

Det är tingsrätten som förordnar bodelningsförrättaren, men det är parterna (makarna eller samborna) som får stå för kostnaderna för bodelningsförrättarens arbete. Dessa kostnader fördelas lika mellan parterna, och ofta kräver bodelningsförrättaren att parterna i förväg gör varsin deposition motsvarande några timmars arbete.

Vad är syftet med bodelningsförrättarens arbete?

Bodelningsförrättaren ska utreda vilka tillgångar och skulder som finns, för att därefter kunna fördela dessa genom en s.k. bodelning. Reglerna skiljer sig dock åt väsentligt beroende på om parterna varit gifta eller sambor. För makar utgör alla tillgångar och skulder bortsett från enskild egendom giftorättsgods, och ska fördelas lika mellan parterna i en bodelning. För sambor är det emellertid endast en fastighet eller bostad som införskaffats för gemensamt begagnande samt bohag i den gemensamma bostaden som utgör samboegendom och ska fördelas mellan parterna i en bodelning.

Vill du veta mer om vad som gäller för just din situation?

Det kan vara en god idé att rådfråga en jurist eller advokat om vad som gäller för just din situation. Tänk också på att din situation förändras många gånger under livets gång, när du flyttar, när du blir sambo, när du gifter dig, när du skaffar barn eller när du mottar ett arv eller en gåva. Ofta uppstår en rättslig tvist när man som minst anade det, och då kan det vara avgörande att ha varit förutseende.
Nick Bergqvist

Advokat

Besök vår blogg

Arkiv