FRÅGOR OCH SVAR:ADVOKAT ELLER JURIST?

Fråga:

Vad är skillnaden mellan en advokat och en jurist?

Svar:

En advokat är en jurist, men en jurist behöver nödvändigtvis inte vara en advokat!

Advokat är en skyddad titel. Den kan bara bäras av någon som är ledamot i advokatsamfundet. För att få inträde i advokatsamfundet krävs det, förutom genomförd juristutbildning på universitet, 3 års yrkeserfarenhet på en advokatbyrå. Innan en jurist godtas som ledamot i advokatsamfundet måste han/hon genomgå ett flertal kurser och en examination. Slutligen, under ansökningsprocessen får samtliga advokater som haft yrkeskontakt med juristen yttra sig över dennes lämplighet, innan han godtas som ledamot i advokatsamfundet.

En advokat (och biträdande jurister på advokatbyråer) lyder också under advokatsamfundets etiska regler.

Juristtiteln är till skillnad från advokattiteln ej skyddad. I princip kan vem som helst kalla sig jurist. En jurist (som inte är advokat) kan självklart också ha genomgått juristutbildningen och ha  många års erfarenhet, men han/hon behöver inte ha gjort det, till skillnad från en advokat.

När du anlitar en advokat vet du således att denne har flera års yrkeserfarenhet och att denne genomgått erforderliga utbildningar samt bedömts som lämplig av andra advokater.

Om du behöver juridisk hjälp bör då således anlita en advokat, alternativt en biträdande jurist på en advokatbyrå.

/Advokat David Massi

Besök vår blogg

Arkiv