Frågor och Svar: Processen i Brottmål

Fråga:

Jag var på en rättegång i tingsrätten som tog mindre än en dag. Advokaten yrkade ersättning med över 100 000 kr. Hur går det ihop?

Svar:

Det allmänheten ser, dvs huvudförhandlingen i brottmålet är endast slutskedet i en lång process. Jag kan givetvis inte uttala mig om det mål som du var åhörare i men kan generellt säga följande.

En brottmålsprocess börjar ofta med att man som advokat/försvarare blir förordnad när klienten blir delgiven misstanke. Detta är då i inledningsskedet i processen. Mellan detta skede och slutskedet, dvs huvudförhandlingen, har jag som advokat vidtagit ett stort antal åtgärder. Advokaten har närvarat vid polisförhör, haft ett stort antal möten med klienten, gått igenom förundersökningen (som väldigt ofta är flera hundra sidor), gjort egna utredningar, eventuellt åberopat egen bevisning, och slutligen förberett sig och klienten inför huvudförhandlingen. Åhörare ser endast de sista timmarna i en process som tagit många månader, ibland år. Det är därför inget konstigt att ersättningen till försvarare och målsägandebiträde kan bli höga. Arvodet ersätts per antal timmar som försvararen arbetat.

/Advokat David Massi

GLÖM INTE ATT FÖLJA VÅR YOUTUBEKANAL ADVOKATSNACK! KLICKA HÄR!

Besök vår blogg

Arkiv