FRÅGOR OCH SVAR: RÅN

Fråga:

Vad krävs för att man skall dömas för rån?

Svar:

Brottet rån är ett kombinationsbrott. Dels krävs att man antingen utövat våld (misshandel), eller hot om våld (olaga hot), dels krävs att man olovligen tagit något från någon annan (stöld). Lite förenklat kan sägas att kombinationen av dessa två brott utgör rån.

Brottet regleras i BrB 8 kap 5 §. se här!

Brottet är gradindelat. Dels rån av normalgraden och dels grovt rån.

Straffskalan för rån är 1 år till 6 år.

Straffskalan för grovt rån är 4 år till 10 år.

Straffvärdet för brottet kan variera kraftigt beroende på om det är ett personrån, om våld utövats, om gärningsmannen varit beväpnad m m.

Lagstiftaren har diskuterat att eventuellt skärpa straffen för bland annat rån (se här!). Det är dock oklart huruvida en sådan skärpning blir av.

/Advokat David Massi

Länkar:

FÖLJ VÅR YOUTUBEKANAL ADVOKATSNACK! KLICKA HÄR!

lagen.nu

aftonbladet

Besök vår blogg

Arkiv