Senaste Nytt! Återförvisning – rättegångsfel!

Hovrätten knäpper tingsrätten på fingrarna – Skickar tillbaka målet för ny prövning i tingsrätten på begäran av försvaret

I ett omfattande mål om bland annat grov utpressning, fällde tingsrätten en av de tilltalade för häleri. Tingsrätten byggde sin bedömning på bevisning som inte upptagits i den tilltalades och dess försvarares närvaro. Domen överklagades av Advokat David Massi, med yrkande om återförvisning, då tingsrätten begått ett grovt rättegångsfel.

”Det är min bedömning att tingsrätten, förutom att ha gjort en felaktig bedömning i sak, begått ett processuellt fel. Det är givetvis oacceptabelt att domstolen grundar sin dom på bevisning som upptagits i den tilltalades och hans försvarares frånvaro. Ett uppenbart brott mot reglerna om fair trial. Hovrätten har således, enligt min bedömning, inget annat alternativ än att undanröja domen och återförvisa målet” – Advokat David Massi

 Nu har hovrättens beslut kommit och hovrätten gick på försvarets linje. Domen undanröjs och målet återförvisas till tingsrätten för ny prövning.

Offentlig försvarare:

Advokat David Massi

Besök vår blogg

Arkiv