VÅRDNADSTVISTER – FÖRÄLDRAR, LÅT JURISTEN GÖRA JOBBET!

VÅRDNADSTVISTER – FÖRÄLDRAR, LÅT JURISTEN GÖRA JOBBET!

Realiteten idag är att allt fler par går skilda vägar och beslutet att inte längre leva tillsammans kommer för dem flesta med en hel del problem. Vart ska barnen gå på förskola? Vem ska barnen vara hos under sommaren? De flesta föräldrar vill aldrig aktivt behöva välja att vara utan sina barn, för det är en sorg att vara utan sina barn, men när kärleken tar slut kan man inte alltid vara tillsammans.

Ett barn har rätt till båda sina föräldrar, ett barn har rätt till en stabil tillvaro och ett barn har också rätt till en trygg uppväxt. När man inte längre lever ihop kan detta vara svårt att få ihop, speciellt när barnen är små. Ett litet barn mår ofta inte bra av att slussas mellan två hem var och varannan dag. För att barnets behov ska tillgodoses behöver därför ofta en förälders behov stå tillbaka – och att komma överens om vem som ska göra den uppoffringen är inte lätt när man inte ens kunde komma överens om vad man skulle ha till middag.

Juristen koncentrerar målet till det som är relevant

Ibland behöver man gå till domstol för att lösa sina problem. Vid vårdnads-, boende-, och umgängestvister finns inget krav på att man ska ha ett ombud. Detta är i grunden bra. Föräldrarna är alltid proffsen i denna typ av mål och vet vad barnen behöver för att dem ska må bra. Har man dock ingen juridisk utbildning kan det vara oerhört svårt att framföra de relevanta argument som kan vara avgörande för utgången i ett vårdnadsmål. Ett gräl där föräldrarna vet vad dem tycker men ingen av dem kan framföra en, i den andras öron, rimlig anledning till varför de tycker så brukar sällan leda fram till något. En tvist i vårdnadsmål utan jurister blir ofta osammanhängande med argument som saknar relevans för målet.

Tyvärr pågår därför denna typer av tvister länge och blir i längden utmattande för alla inblandade, inte minst för barnen. Det krävs därför, i de flesta vårdnadstvister, utomstående parter i form av jurister som kan tänka logiskt kring ett extremt känsloladdat ämne. En skicklig jurist sorterar bort allt som saknar relevans och koncentrerar målet till de avgörande omständigheterna. Att anlita en skicklig jurist kan därför vara avgörande för målets utgång.

Frida Sporrong

biträdande jurist

Besök vår blogg

Arkiv