Senaste Nytt! Modern återfår vårdnad om barn!


Moder återfår vårdnaden om sitt barn

Tingsrätten bedömde både fadern och modern som lämpliga vårdnadshavare. Däremot ansågs deras konflikter vara av sådan art att de ej förmådde att samarbeta. Tingsrätten överflyttade därför vårdnaden till fadern, som ansågs av tingsrätten vara den av föräldrarna som bäst kunde tillgodose en god kontakt med den andre föräldern. tingsrätten bortsåg från att barnet bott tillsammans med modern under hela sin uppväxt.

Hovrätten ändrar tingsrättens dom

Efter tingsrättsdomen bytte kvinnan juridiskt biträde till Advokat David Massi och Rebecka Halef. Efter överklagande beviljade hovrätten prövningstillstånd och höll huvudförhandling. Målet koncentrerades till sakfrågan och framförallt till barnets starka anknytning till modern, som barnet hade bott hos hela sitt liv. Efter överläggning beslutade hovrätten i enlighet med kvinnans yrkanden, att vårdnaden skulle vara gemensam och att barnet skulle ha sitt boende hos modern.

” Det är ju självklart en lättnad för vår klient att hovrätten ändrade tingsrättens dom. Men, framförallt var detta en seger för barnet” – Rebecka Halef

 

Ombud:

Advokat David Massi

bitr Jurist Rebecka Halef

Besök vår blogg

Arkiv