Frågor och Svar: Var går gränsen? Grovt narkotikabrott

Fråga:

Var går gränsen mellan narkotikabrott och grovt narkotikabrott?

Svar:

Det finns idag ingen tydlig gräns mellan normalgraden av narkotikabrott och grovt narkotikabrott. Idag måste domstolarna ta hänsyn till samtliga omständigheter i fallet. Exempel på omständigheter som kan ha betydelse är: Har brottet skett i vinstsyfte? Rör det sig om stora mängder narkotika? Har brottet föranletts av eget missbruk? Hur lång tid har förvaringen/innehavet av narkotikan ägt rum?

Mängdresonemang

Det finns dock fortfarande ett visst mängdresonemang. Ibland är det så att det inte finns några andra omständigheter att tillgå än mängden narkotika. De nuvarande gränserna vid mängdresonemang är 500 gram för amfetamin, 5 kg för Cannabis och 100 gram för kokain. Om det är en osedvanligt låg eller hög renhetsgrad på narkotikan kan även detta påverka de nämnda gränserna.

Minimistraffet för grovt narkotikabrott är 2 års fängelse.

David Massi

Advokat

GLÖM INTE ATT FÖLJA OSS PÅ YOUTUBE. KLICKA HÄR!

Besök vår blogg

Arkiv