AdvokatSnack! Avsnitt 5 – Åtalet!

I Avsnitt 5 av AdvokatSnack! förklarar advokat David Massi vad ett åtal är för något. Vad är ett åtal? Vad måste ett åtal innehålla? När åklagaren åtalar en person ansöker åklagaren om stämning vid tingsrätten. Stämningsansökan måste innehålla vissa saker. 1. En brottsrubricering, vilket är brottet som den misstänkte åtalas för. 2. En gärningsbeskrivning, vilket är en beskrivning på vilket sätt den misstänkte ska ha begått brottet. 3. Bevisning, Av stämningsansökan ska framgå vilken bevisning som åklagaren åberopar, dvs vilka handlingar denne åberopar och vilka vittnen som åberopas. Efter att åtal har väckts hålls en huvudförhandling.  I AdvokatSnack! Avsnitt 5 förklarar Advokat David Massi vad som gäller kring åtalet.

Besök vår blogg

Arkiv