Frågor och Svar: Skillnaden mellan gripen och anhållen?

Fråga:

Vad är skillnaden mellan att bli gripen och anhållen?

Svar:

Det finns ett flertal olika typer av frihetsberövanden av misstänkta. Kortfattat kan sägas att 1. Polisen griper den misstänkte 2. Åklagaren anhåller den misstänkte 3. Domstolen häktar den misstänkte.

Tidsfrister för frihetsberövanden

En misstänkt kan hållas gripen i max 6+6 timmar, därefter måste åklagaren fatta ett beslut om anhållande för att kvarhålla den misstänkte frihetsberövad. Som misstänkt kan man vara anhållen i max 3 dygn från gripandet. Därefter måste åklagaren häva anhållningsbeslutet eller begära den misstänkte häktad. Om åklagaren begär den misstänkte häktad måste domstolen hålla en häktningsförhandling senast dagen efter. Totalt kan således en misstänkt sitta frihetsberövad i fyra dygn innan en domstol fattar beslut om häktning.

Se också  avsnitt 2 av AdvokatSnack! som behandlar denna fråga.

David Massi

Advokat

Besök vår blogg

Arkiv