Senaste Nytt! Åtal om grovt narkotikabrott ogillas – Annan brottslighet mer trolig

Avlyssnade samtal kan ha rört annat brottsligt förfarande.

En man åtalades för grovt narkotikabrott genom att ha förvärvat narkotika vid 13 tillfällen. Bevisningen i målet bestod till mestadels av avlyssnade telefonsamtal, där det framgick att någon typ av affär ägt rum, sannolikt narkotikaaffärer. Mannen invände att han förvisso hade affärer av brottslig natur med den andre parten, men att det ej rörde narkotika. Tingsrätten konstaterade att det inte fanns några narkotikabeslag och att de avlyssnade samtalen inte uttryckligen rört narkotikaaffärer. Tingsrätten anföre i domskälen att motparten i de avlyssnade telefonsamtalen hade förvisso dömts för narkotikaförsäljning i ett stort antal fall men det inte gick att utesluta att samtalen kan ha handlat om annan brottslighet. Åtalet ogillades. Advokat David Massi anför: ”Även om min huvudman förvisso vidgår att han agerat brottsligt, är det inte styrkt i målet att han faktiskt begått det åtalade brottet – en helt korrekt bedömning av tingsrätten”.

Beviskraven i narkotikamål

Beviskraven i narkotikamål ställs lika högt som i andra brottmål. Att brotten är svårutredda är inte skäl nog för att sänka beviskraven. Ett sänkt beviskrav i narkotikamål skulle kunna leda till den oönskade effekten att tilltalade döms för brott som de ej begått.

Offentlig försvarare:

Advokat David Massi

Besök vår blogg

Arkiv