AdvokatSnack! Avsnitt 7 – Huvudförhandlingen – Inledningen

I avsnitt 7 av Advokatsnack! förklarar advokat David Massi vad som händer under inledningen av huvudförhandlingen i ett brottmål. Yrkanden gås igenom, och parterna (åklagare och försvar) utvecklar talan i sakframställan.

Besök vår blogg

Arkiv