Huvudförhandlingen – Personalia & plädering -AdvokatSnack! avsnitt 10

 

I avsnitt 10 av AdvokatSnack! förklarar advokat David Massi vad som händer i förhandlingen under personalia och plädering. När den muntliga bevisningen har gåtts igenom är målet klart i sak. Då är det dags för den avslutande delen av huvudförhandlingen. Först hålls en personaliagenomgång  där man går igenom den tilltalades personliga förhållanden. Man kontrollerar om den tilltalade har något arbete, sjukdomar, underåriga barn, behov av vård av något slag, allt för att kunna komma fram till rätt påföljd för det fall den tilltalade fälls till ansvar för brott. Efter personalian avslutas målet med pläderingar. Under pläderingen argumenterar åklagaren och försvaret kring vad som förevarit i målet. Man framför sina synpunkter om hur respektive part anser att domstolen bör döma i målet. När även pläderingarna är klara avslutas huvudförhandlingen och domstolen övergår till enskild överläggning, där domstolen röstar fram en dom som antingen avkunnas direkt, eller meddelas vid senare datum.

Besök vår blogg

Arkiv