Oskuldspresumtion och Preskription – Handbollstränaren som försvann! AdvokatSnack! Avsnitt 15

I Avsnitt 15 av AdvokatSnack förklarar advokat David Massi vad som gäller kring preskription och oskuldspresumtion.  Vad är preskription? Vad är oskuldspresumtion? Vad händer om ett brott ”preskriberas”? Advokat David Massi berör också den debatt som uppstått kring ”handbollstränaren” och det preskriberade åtalet.

Besök vår blogg

Arkiv