Frågor & Svar! Frikänns man om man skyller på varandra?

Fråga:

Kan man frikännas från ett brott om man skyller på varandra (två som är åtalade)?

Svar:

I brottmål är det åklagaren som har bevisbördan. Åklagaren måste styrka att de åtalade har deltagit i gärningen. I den här delen är det viktigt att påpeka att åklagaren kan åtala personer för att ha gjort det tillsammans och i samförstånd, eller åtala personer som medhjälpare. Åklagaren måste således styrka att båda varit inblandade på det sätt åklagaren påstår. Den tilltalade har ingen bevisbörda överhuvudtaget. Den tilltalade kan om han/hon vill, välja att överhuvudtaget inte svara på frågor.

I en situation där två personer skyller på varandra, kan det givetvis vara så att en av dem talar sanning, eller att båda ljuger. Åklagaren måste bevisa vad som är sant och vad som är falskt. Kan åklagaren inte göra det kan båda komma att frikännas.

Det är dock viktigt att påpeka att oftast finns det bevisning i målen som visar att en eller flera personer är inblandade. Det kan röra sig om teknisk bevisning, såsom DNA-bevisning, fingeravtryck, telefonavlyssning, och det kan röra sig om vittnesbevisning. Att skylla på varandra som en strategi för att undkomma ansvar för brott, är således i majoriteten av fallen, lönlöst.

Se gärna om ämnet i AdvokatSnack här nedan:

David Massi

Advokat

Besök vår blogg

Arkiv