HEDERSBROTT! DET ÄR DAGS ATT SÄTTA NED FOTEN! ADVOKATSNACK! AVSNITT 26


I avsnitt 26 av AdvokatSnack! diskuteras behovet av införandet av Hedersbrott som en särskild straffbestämmelse. Hederbrotten är ett problem som samhället måste ta tag i snarast möjligt. Det finns ingen anledning till att avvakta med införandet av en särskild paragraf. kritikerna till införandet av Hedersbrottet som en särskild straffbestämmelse menar på att en sådan bestämmelse är onödig då brotten redan är olagliga. I avsnitt 26 förklarar advokat David Massi varför detta resonemang inte är hållbart. I AdvokatSnack! förklarar advokat David Massi juridiken!

Besök vår blogg

Arkiv