Frågor & Svar! Är Hedersbrott straffbart?

Fråga:

Är det straffbart att begå ett hedersbrott?

 

Svar:

Ja, absolut! Förvisso har inte hedersbrottet en egen paragraf, men det underliggande brottet är definitivt straffbart. Om någon till exempel begår ett hedersbrott, kan denne dömas för mord. Sannolikt är också motivet (hedern) en försvårande omständighet som leder till ett hårdare straff. Det samma gäller även andra typer av hedersbrott, såsom misshandel, olaga hot, människorov. Dessa brott är samtliga straffbara var för sig och motivet till varför man har begått brottet (heder) är en försvårande omständighet.

Det har diskuterats ett införande av en särskild paragraf för Hedersbrott. I nedan avsnitt av AdvokatSnack! diskuteras detta:

Besök vår blogg

Arkiv