FRÅGOR & SVAR! BEGÅR MAN BROTTET MENED OM MAN VÄGRAR SVARA PÅ FRÅGOR?

Fråga:

Har man en skyldighet att svara på frågor som vittne? Om ja, Vilket brott begår man om man vägrar svara?

Svar:

Ja! Man har som vittne en skyldighet att svara på frågor, om man hörs under ed. Vissa personer behöver dock inte höras under ed. Till exempel parter, såsom tilltalad eller målsägande. Ej heller behöver närstående till den tilltalade vittna under ed. Närstående till målsäganden kan välja att inte vittna, men väljer de att vittna, ska de höras under ed.

Vittneseden lyder som följer:

Jag NN lovar och försäkrar, att på heder och samvete, säga hela sanningen, intet förtiga tillägga eller förändra

Skyldigheten att svara på frågor följer av satsen ”intet förtiga”.

Se mer om vittnesmålet och brottet mened i avsnitt 27 av ADVOKATSNACK!:

Besök vår blogg

Arkiv