Nödvärnsexcess! Avsnitt 30 ADVOKATSNACK

Vad är nödvärnsexcess? I avsnitt 30 av ADVOKATSNACK! diskuteras nödvärnsexcess. Vad händer när någon befinner sig i en nödvärnssituation men går för långt i våldsutövandet? Vad händer när våldet som används bedöms vara uppenbart oförsvarligt? Ska man alltid fällas till ansvar, eller finns det undantag då man trots agerandet kan gå fri från straffansvar? Se avsnitt 30 där advokat David Massi förklarar nödvärnsexcess.

Besök vår blogg

Arkiv